Jedna ładowarka do urządzeń elektronicznych

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że nie mogłeś naładować telefonu, ponieważ nie miałeś pasującej do niego ładowarki? KE przedstawiła wniosek o ustalenie jednego typu ładowarek. Dzięki temu będziemy mogli ograniczyć ilość powstających z nich elektroodpadów oraz zmniejszyć ich ślad środowiskowy.

Skąd ten problem?

W 2020 roku w UE sprzedanych zostało około 420 mln telefonów komórkowych oraz innych elektronicznych urządzeń przenośnych. Według badań, użytkownicy telefonów posiadają około trzech ładowarek, spośród których regularnie używają dwóch. Niestety aż 38% konsumentów potwierdza, że przynajmniej raz nie mogli naładować telefonu, ponieważ ich ładowarka nie pasowała do urządzenia.

Zakup nowych i samodzielnych ładowarek kosztuje użytkowników rocznie około 2,4 mld euro. Dodatkowym problemem są elektroodpady, które powstają z zużytych lub niepotrzebnych ładowarek. Rocznie przybywa ich około 11 tys. ton! Wprowadzenie wspólnego rozwiązania w zakresie ładowania, zmniejszyłoby tę ilość niemal o tysiąc ton.

Próba dobrowolnego rozwiązania

W 2009 roku Komisja Europejska poparła dobrowolne porozumienie branżowe, które miało wypracować wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania elektrourządzeń. Wprawdzie udało się ograniczyć ilość typów ładowarek z 30 do 3, jednak od 2014 roku nie podjęto kolejnych wiążących ustaleń w tym zakresie.

Dlatego we wrześniu br w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych, Komisja Europejska zaproponowała przepisy umożliwiające rozwiązanie problemu niekompatybilnych ładowarek.

Jak zapewniła Margaret Vestager - wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy - „Daliśmy branży dużo czasu na zaproponowanie własnych rozwiązań, ale nadszedł czas na działania legislacyjne w sprawie uniwersalnej ładowarki. Przyniesie to wiele korzyści konsumentom i środowisku i jest zgodne z naszymi ambicjami ekologicznymi i cyfrowymi”.

Wspólny port ładowania USB-C

Wśród zaproponowanych we wniosku KE rozwiązań znalazły się m.in. zapisy mówiące o:

  • harmonizacji portu ładowania urządzeń elektronicznych (jedna ładowarka USB-C niezależnie od marki sprzętu),
  • harmonizacji technologii ładowania (w celu wykluczenia nieuzasadnionych praktyk ograniczania prędkości ładowania przez niektórych producentów),
  • rozdzielenia sprzedaży ładowarki od sprzedaży elektrourządzenia (nowe urządzenie będzie można kupić bez ładowarki),
  • lepszym informowaniu konsumentów o urządzeniu (np. wydajność ładowania) w celu sprawdzenia czy ładowarka jest z nim kompatybilna i spełnia jego wymogi.

Kiedy dalsze działania?

Jeśli wniosek dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, branża będzie miała 24 miesiące na dostosowanie się do nowych przepisów.


Źródło:

  1. Jedna ładowarka: lepsza dla konsumentów i środowiska, https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20211008STO14517/jedna-ladowarka-lepsza-dla-konsumentow-i-srodowiska (dostęp: 22.11.2021 r.),
  2. Komisja proponuje wspólne rozwiązanie w zakresie ładowania urządzeń elektronicznych – pytania i odpowiedzi, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_21_4614 (dostęp: 22.11.2021 r.)