14. Konferencja "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów"

Zapraszamy do udziału w konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która odbędzie się w dniach 31 stycznia - 2 lutego w Częstochowie. W drugi dzień spotkania omówimy schemat recyklingu zużytego sprzętu chłodniczego w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE należącego do firmy Biosystem SA.

Podczas 3-dniowej konferencji, która odbędzie się w hotelu Arche w Częstochowie, zaplanowane są sesje na temat aktualnych zmian w branży gospodarowania odpadami. Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się:

  1. Ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów.
  2. Jak zapewnić wysoką jakość i ekonomikę selektywnej zbiórki odpadów?
  3. Rynek surowców z odpadów w Polsce - efektywność zagospodarowania i koszty.
  4. Selektywna zbiórka bioodpadów - kluczem do osiągnięcia poziomów recyklingu i odzysku energii.

W drugim dniu konferencji, o godz. 12.30 zaplanowane jest wystąpienie Pana Michała Buczaka - Dyrektora Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie, należącego do firmy Biosystem SA. Tematem prelekcji będzie schemat właściwego przetwarzania zużytego sprzętu chłodniczego, który należy do grupy odpadów niebezpiecznych.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys.

⇒ Więcej na temat wydarzenia https://selektywna.abrys.pl/

Kategorie

Artykuły

Nie ma dostępnych aktualności.

więcej