Nowe etykiety energetyczne bez znaku plus

Od 1 marca 2021 roku na niektórych elektrourządzeniach pojawią się nowe, unijne etykiety energetyczne. Zmieniony sposób identyfikowania efektywności energetycznej sprzętu ma pomóc w wyborze energooszczędnego urządzenia, a także zmobilizować producentów do projektowania produktów zużywających jak najmniej energii.

Według komunikatu Komisji Europejskiej nowe etykiety stosowane w sklepach stacjonarnych i internetowych będą początkowo dotyczyły czterech kategorii urządzeń:

  • lodówek i zamrażarek,
  • zmywarek do naczyń,
  • pralek,
  • odbiorników telewizyjnych (i innych monitorów zewnętrznych).

Nowe etykiety energetyczne spotkamy również od 1 września 2021 roku na żarówkach i lampach ze stałym źródłem światła, a w dalszych latach na kolejnych produktach, objętych obowiązkiem takiego etykietowania.

Koniec ze znakiem plus

Jedną z najważniejszych zmian na nowej etykiecie jest brak znaków plus widocznych obok najwyższej klasy energetycznej A oraz powrót do prostszej skali od A do G. Zabieg taki ma sprawić, że etykieta będzie bardziej czytelna i pomocna w wyborze najbardziej energooszczędnego urządzenia.

Obecność znaków +, ++ oraz +++ na dotychczasowych etykietach był efektem opracowywania coraz bardziej energooszczędnych i innowacyjnych urządzeń, które można było umieścić w najwyższej klasie energetycznej A. Z czasem jednak prawie większość urządzeń mieściła się w tej klasie, więc w przypadku niektórych produktów zastosowano dodatkowe oznaczenia "+" wyróżniające ich efektywność energetyczną w obrębie danej klasy.

Powrót do skali od A do G

Niestety wbrew pozorom, obecność dodatkowych znaków „+” nie ułatwiała konsumentom wyboru najbardziej energooszczędnego urządzenia, a przy dominującej ilości urządzeń w klasie A zakup sprzętu oznaczonego znakiem A+ wcale nie oznaczał, że sprzęt jest najbardziej wydajny na rynku. Aby ułatwić porównanie produktów, UE postanowiła wrócić do stosowanej w przeszłości skali od A do G.

Bez zmian pozostała kolorystyka skali energetycznej. Urządzenia zużywające najmniej energii, należące do kategorii A oznaczone są kolorem zielonym, a sprzęt najmniej efektywny energetycznie należący do kategorii G - kolorem czerwonym.

Surowsze normy dla danej klasy energetycznej

Jednocześnie, aby przyzwyczaić konsumentów do nowej skali, przez pewien okres w opakowaniu z produktem znajdziemy dwie etykiety, z których jedna będzie już w nowej wersji.

Porównując obie etykiety, być może widoczne będą na nich różnice w klasyfikacji energetycznej danego produktu. Na przykład urządzenie, którego klasa energetyczna na starej etykiecie oznaczona była jako A+++, na nowej otrzyma klasę C. Rozbieżności te nie będą wynikiem pomyłki lub zmiany efektywności energetycznej sprzętu, lecz surowszych norm, które obecnie muszą spełniać urządzenia, aby zakwalifikować się do najwyższej klasy A (na przykład na dotychczasowej etykiecie zużycie energii przez pralkę dotyczyło zużycia rocznego, a na nowej etykiecie zostało opracowane na podstawie 100 cykli prania).

Ciekawostką jest fakt, że przez pewien czas najwyższe klasy energetyczne pozostaną na etykietach puste. Surowsze normy w zakresie oceny efektywności energetycznej danego urządzenia, mają zachęcić producentów do innowacji i projektowania produktów jeszcze bardziej energooszczędnych.

Kod QR

Konsumenci zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami na temat danego urządzenia, będą mogli skorzystać z kodu QR, widocznego w prawym, górnym rogu nowej etykiety. Kod ten jest powiązany z europejskim rejestrem produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL), dzięki któremu będzie można uzyskać takie dodatkowe informacje o sprzęcie jak: wymiary, cechy szczególne czy wyniki badań.

Ikony z użytecznymi informacjami

Oprócz zmian w zakresie skali efektywności energetycznej, na nowej etykiecie dostrzeżemy również zmienione ikony, które powinny w czytelny i jasny sposób informować o takich parametrach jak: pojemność produktu, poziom hałasu czy zużycie wody.

Korzyści z zastosowania etykiet energetycznych

Głównym celem stosowania etykiet energetycznych jest ułatwienie konsumentom wyboru produktów, które zużywają mniej energii, a tym samym generują mniejsze koszty dla gospodarstw domowych. Surowsze normy w zakresie oceny efektywności energetycznej, mają mobilizować producentów do inwestowania w badania i innowacyjne projekty.

Jak szacuje Komisja Europejska, zastosowanie nowych etykiet przyniesie do 2020 roku oszczędności energii końcowej na poziomie 38 TWh rocznie, co można porównać rocznemu zużyciu energii przez Węgry. Biorąc pod uwagę główny cel jakim jest osiągnięcie przez UE do 2050 roku neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, zastosowanie etykiet energetycznych jest uznawane jako przykład sukcesu w zakresie poprawy efektywności energetycznej urządzeń oraz ważny element unijnej polityki z zakresie energii i klimatu.

Źródło:

  1. Etykieta energetyczna, https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_pl.htm#shortcut-1 (dostęp: 10.03.2021 r.).
  2. W centrum uwagi: nowa generacja unijnych etykiet energetycznych, https://ec.europa.eu/info/news/focus-new-generation-eu-energy-labels-2020-aug-13_pl (dostęp: 10.03.2021 r.).
  3. Objaśnienie nowych etykiet efektywności energetycznej, Komisja Europejska, Bruksela, 11 marca 2019 r., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/memo_19_1596 (dostęp: 10.03.2021 r.).
  4. Kod QR i nowa etykieta efektywności energetycznej, https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database/qr-code-new-energy-label_pl (dostęp: 10.03.2021 r.).
  5. Nowe unijne etykiety energetyczne obowiązujące od dnia 1 marca 2021 r., Komisja Europejska, Bruksela, 21.03.2021 r. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_818 (dostęp: 10.03.2021 r.).
  6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/340 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 i (UE) 2019/2018 w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania energetycznego dotyczących wyświetlaczy elektronicznych, pralek dla gospodarstw domowych i pralko-suszarek dla gospodarstw domowych, źródeł światła, urządzeń chłodniczych, zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej.