Nowosądeckie Dni Recyklingu i Czystego Środowiska 2023

W dniu 27 września odbyła się kolejna edycja Nowosądeckich Dni Recyklingu i Czystego Powietrza. Podczas akcji odbyły się warsztaty ekologiczne i konkursy. Atrakcją było również przedstawienie pt.: Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing.

Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje, których tematyka nawiązywała do głównego hasła akcji, czyli recyklingu odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podczas pikniku odbyły się m.in. warsztaty naukowe na wesoło, zajęcia z upcyklingu oraz liczne konkursy z nagrodami. W każdej akcji dzieci mogły aktywnie uczestniczyć, a także wykazać się wiedzą lub dowiedzieć czegoś ciekawego z zakresu praw fizyki, chemii, selektywnej zbiórki odpadów czy obowiązującego w Nowym Sączu systemu gospodarowania odpadami.

Jedną z głównych atrakcji był entuzjastycznie przyjęty przez dzieci spektakl Teatru Katarynka pt.: „Frania Recykling, Cztery Żywioły i Ekodancing”, który obejrzało niemal 400 uczniów.

Organizatorami akcji w Nowym Sączu były firmy Biosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz MPEC Nowy Sącz.

Partnerem wydarzenia był Urząd Miasta Nowy Sącz.