Światowy Dzień Środowiska 2024

Piątego czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Środowiska, który został ustanowiony w 1972 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W tym roku, pod hasłem „Nasza ziemia. Nasza przyszłość” promowane są działania mające na celu powstrzymanie degradacji ekosystemów, zapobieganie pustynnieniu gruntów oraz przywrócenie ich do stanu naturalnego.

Źródło: YouTube

Według danych ONZ aż 40% lądowej powierzchni naszej planety uległo degradacji. Od 2000 roku liczba i czas trwania susz zwiększyły się o 29%. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań przeciwdziałającym tych tendencjom, skutki susz odczuje ponad ¾ ludzkości.

Procesy degradacji gleb, ich pustynnienie i zagłada ekosystemów na całym świecie są ściśle związane z działalnością człowieka, a szczególnie z niezrównoważoną produkcją i nadmierną konsumpcją. Nieodpowiedzialne gospodarowanie gruntami, ich nieustanne zanieczyszczanie przyczyniają się do postępującej erozji gleb, ich zubożenia, a w konsekwencji wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe oraz zdrowie i życie milionów ludzi na całym świecie.

Jesteśmy # Re:Generacją

Jednak postępującą falę degradacji gleb, pustynnienie terenów czy występowanie susz można jeszcze odwrócić. Głównym celem organizowanego przez UNEP Światowego Dnia Środowiska 2024 jest inspirowanie do działań mających na celu odbudowę i ochronę ekosystemów na całym świecie.

„Nie możemy cofnąć czasu, ale możemy uprawiać lasy, ożywiać źródła wody i przywracać gleby. Jesteśmy pokoleniem, które może zawrzeć pokój z ziemią”.

Proponowane przez UNEP kierunki zmian:

a. Rządy i sektor finansowy

- promowanie rolnictwa regeneracyjnego, przy jednoczesnej ochronie ekosystemów,

- zapewnienie sprawiedliwego dostępu do ziemi, wody, kredytów i rynków drobnym rolnikom.

  b. Przedsiębiorstwa związane z sektorem rolniczym: 

- opracowanie odmian roślin uprawnych odpornych na zmianę klimatu, aby pomóc rolnikom złagodzić skutki suszy i zmiany klimatu ,

- wykorzystanie tradycyjnych odmian roślin uprawnych ze względu na ich wartość odżywczą, odporność na suszę i szkodniki oraz adaptację do zmiany klimatu, 

- ograniczenie marnowania i strat żywności na poziomie sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych, aby ograniczyć zużycie wody i emisję gazów cieplarnianych, 

- zapewnienie kontrolowanego stosowania nawozów i środków owadobójczych tak, aby uniknąć degradacji gleby. 

c. Każdy z nas może: 

- wspierać wyłącznie marki, które pozyskują materiały w sposób zrównoważony,

 - kupować lokalnie, aby wspierać lokalnych rolników w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, 

- spożywać więcej produktów przyjaznych dla gleby, takich jak soczewica, fasola i ciecierzyca,

  - zmienić dietę na sezonową i bogatą w rośliny,

  - segregować odpady kuchenne i przeznaczać je na kompost.

Amalia Gajec (edukacja@biosystem.pl)

Źródło:

  1. #GenerationRestoration, https://www.worldenvironmentday.global/ (dostęp: 5.06.2024 r. ).
  2. We are #GenerationRestoration, World Environment Day 2024 PRACTICAL GUIDE.
  3. Światowy Dzień Środowiska, https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_%C5%9Arodowiska (dostęp: 5.06.2024 r. ).
  4. Bądźmy Re:Generacją. Przed nami 52. Światowy Dzień Środowiska, https://www.gridw.pl/pl/aktualnosci/badzmy-re-generacja-przed-nami-52-swiatowy-dzien-srodowiska, (dostęp: 5.06.2024 r.).