Wzrastająca ilość elektroodpadów na świecie a poziom ich recyklingu

Według raportu Global E-waste Monitor 2020 w ciągu 5 lat na całym świecie ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zwiększyła się niemal o 21%. Niestety za globalnym wzrostem ilości elektrodpadów nie nadążają działania mające na celu ich recykling.

Jak wynika z trzeciej już edycji raportu monitorującego globalną skalę wytwarzania i zagospodarowywania e-odpadów, w 2019 roku na całym świecie powstało około 53,6 mln ton metrycznych (Mt) zużytych elektroodpadów. Na przestrzeni 5 lat ich ilość wzrosła o około 21%, czemu sprzyja zwiększona konsumpcja, krótki czas użytkowania czy ograniczone możliwości naprawy obecnie produkowanych elektrourządzeń.

Co więcej, szacuje się, że masa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie wciąż szybko wzrastać. Postępująca urbanizacja, wzrost dochodów i lepsze warunki życia wpłyną na zwiększone użytkowanie elektrourządzeń, z których do roku 2030 ludzkość wytworzy prawdopodobnie 74 mln ton (Mt) odpadów.

Masową produkcję sprzętu elektrycznego i elektronicznego wspomaga też jego częsta wymiana. Niejednokrotnie kupujemy kolejne elektrourządzenie, podczas gdy dotychczasowy sprzęt jeszcze funkcjonuje lub można go naprawić. Podobnie szybki postęp techniczny i technologiczny sprawia, że w pewnym momencie pozbywamy się urządzenia, które ma nieaktualne oprogramowanie, przestarzałą konstrukcję lub jest nieefektywne energetycznie.

Niemały wpływ na decyzje o zmianie urządzenia mają także moda i wzorce konsumpcji. Najlepszym tego dowodem jest chociażby częstotliwość wymiany smartfonów, które wymieniamy po niecałych 2 latach użytkowania, a częstym powodem zakupu nowego urządzenia jest po prostu chęć posiadania nowszego modelu.

W 2019 roku największa ilość zużytego sprzętu powstała w Azji (24,9% Mt). Niemal połowę mniej elektroodpadów wytworzono w Ameryce (13,1 Mt) i Europie (12 Mt). Najmniejszą ilość odnotowano w Afryce (2,9% Mt) oraz Oceanii (0,7 Mt).

Ilość elektroodpadów wytworzonych w 2019 roku:

  • Azja – 24,9% Mt (5,6 kg/osobę)
  • Ameryka – 13,1 Mt (13,3 kg/osobę)
  • Europa – 12 Mt (16,2 kg/osobę)
  • Afryka – 2,9 Mt (2,5 kg/osobę)
  • Oceania – 0,7 Mt (16,1 kg/osobę)

Niski poziom recyklingu i niewłaściwe zagospodarowanie

Niestety za globalnym i szybkim wzrostem ilości elektroodpadów, nie nadążają działania mające na celu ich recykling i właściwe przetwarzanie. W 2019 roku tylko 17,4% światowych e-odpadów zostało formalnie zebranych i poddanych recyklingowi. Warte niemal 57 mln dolarów surowce zawarte w zużytym sprzęcie, takie jak złoto, miedź, żelazo i wiele innych materiałów, zostały wyrzucone razem z innymi odpadami.

Wprawdzie na przestrzeni lat 2014-2019 wzrosła ilość państw, które przyjęły politykę i regulacje prawne dotyczące właściwej gospodarki elektroodpadami (z 61 do 78), nie wszystkie egzekwują je we właściwy sposób bądź ich poziomy zbiórki zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie spełniają zakładanych wymogów.

Najwyższy poziom zbiórki i recyklingu elektroodpadów osiąga jak dotąd Europa (42,5%). Słabsze wyniki w tym zakresie osiągają Azja (11,7%), Ameryka (9,4%), Oceania (8,8%) oraz Afryka (0,9%).

Źródło:

  1. The Global E-waste Monitor 2020, http://ewastemonitor.info/ (dostęp: 27.07.2020 r.)
  2. Europe’s consumption in a circular economy: the benefits of longer-lasting electronics, European Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/benefits-of-longer-lasting-electronics(dostęp: 27.07.2020 r.)