Włącz się
w projekty edukacyjne
Włącz się
w zbiórkę elektroodpadów
Włącz się
w zbiórkę zużytych baterii i telefonów
Włącz się
w selektywną zbiórkę odpadów

O Kampanii

Włącz Eco Wyobraźnię to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna Grupy Biosystem na temat właściwego pozbywania się wybranych grup odpadów oraz metod zapobiegania ich powstawaniu.

Organizowane w jej ramach projekty poruszają ważne dla środowiska naturalnego zagadnienia związane z gospodarką odpadami opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i telefonów oraz odpadów komunalnych.

Głównym celem działań podejmowanych w ramach kampanii jest kształtowanie proekologicznych nawyków i zachowań związanych z pozbywaniem się zużytych i niepotrzebnych przedmiotów, które powstają w gospodarstwach domowych, firmach, instytucjach czy placówkach handlowych.

Tym, co łączy wszystkie działania kampanii, jest spójna koncepcja edukacji, w której odpady traktowane są jak zasoby, a ich selektywna zbiórka i przetwarzanie przynosi szereg korzyści, zarówno dla środowiska naturalnego, jak również zdrowia i życia człowieka.

Oprócz zasad segregowania odpadów, które można ponownie wykorzystać w procesie recyklingu lub ze względu na niebezpieczną zawartość należy poddać utylizacji, znacząca część działań skoncentrowana jest wokół metod zapobiegania powstawaniu zużytych przedmiotów.

Znacząca część projektów realizowanych w ramach kampanii Włącz Eco Wyobraźnię ma również wymiar praktyczny. Podczas akcji organizowana jest zbiórka wybranej grupy odpadów, które następnie przekazywane są do recyklingu lub bezpiecznej dla środowiska naturalnego utylizacji.

O czym mówimy?

Włącz Eco Wyobraźnię jest kampanią edukacyjno-informacyjną, która powstała w odpowiedzi na niepokojące dane o stanie środowiska naturalnego ulegającego degradacji wskutek wzrastającej ilości odpadów oraz nadmiernego zużycia zasobów naturalnych.

Postęp techniczny i technologiczny, zmiany demograficzne, a także wzorce konsumpcji i produkcji sprawiły, że każdego roku rośnie ilość zużytych przedmiotów, które wymagają właściwego zagospodarowania.

Niewiedza, brak chęci lub jeszcze inne powody sprawiają, że część odpadów przedostaje się do środowiska naturalnego. Porzucone w niewłaściwy sposób, nie tylko szpecą krajobraz, ale także przyczyniają się do zmian klimatycznych, zatruwają glebę, wodę, powietrze oraz zagrażają wielu ekosystemom warunkującym życie organizmów żywych na Ziemi.

Wyrzucaj selektywnie! Zapobiegaj powstawaniu!

W ramach kampanii Włącz Eco Wyobraźnię zwiększamy wiedzę na temat selektywnego pozbywania się odpadów. Mówimy nie tylko o tym, które odpady należy segregować, ale również jak poprawnie należy się ich pozbywać, aby mogły być ponownie wykorzystane jako surowiec do produkcji nowych produktów.

Aby chronić środowisko naturalne, nie wystarczy jednak tylko segregować zużyte i niepotrzebne przedmioty. Według unijnej hierarchii postępowania z odpadami, najlepszym sposobem jest zapobieganie ich powstawaniu.

Uczestnicy naszych projektów edukacyjnych dowiadują się jak przedłużyć czas użytkowania niektórych urządzeń, doceniają znaczenie proekologicznych wyborów konsumenckich oraz starają się niepotrzebnym przedmiotom nadać nową wartość lub znaczenie.

Co chcemy osiągnąć?

Zwiększamy świadomość ekologiczną

Patrząc na ślad ekologiczny, jaki zostawiamy, żyjemy w taki sposób jakbyśmy mieli do dyspozycji kilka planet. Tymczasem Ziemia jest tylko jedna..

Segregując z nami odpady nauczysz się dostrzegać w nich coś więcej niż tylko uciążliwy problem.

Pokażemy Ci nie tylko jak postępować z niepotrzebnymi i zużytymi przedmiotami, ale także zmotywujemy do tego, abyś pozbywał się ich selektywnie.

Wiemy, że odpady to cenne zasoby

Czy zastanawiałeś się kiedyś ile odpadów wytwarzasz w skali każdego dnia, miesiąca, roku? Każdy z nich, zanim stał się bezużytecznym przedmiotem, najpierw został wyprodukowany z jakiegoś surowca. Tymczasem źródła niektórych z nich mogą się kiedyś wyczerpać.

Dzięki kampanii Włącz Eco Wyobraźnię spojrzysz inaczej na produkty, które kupujesz. Zaczniesz dostrzegać w nich przedmioty, do produkcji których wykorzystuje się wodę, energię, ropę naftową i wiele innych zasobów naturalnych.

Oddając odpady do recyklingu będziesz miał świadomość, że przyczyniasz się do zatrzymania wielu materiałów w tzw. obiegu zamkniętym. Zamiast eksploatować źródła naturalnych surowców, do produkcji nowych przedmiotów zostaną można wykorzystać zużyte przedmioty, które wytwarzasz.

Działamy, aby więcej odpadów mogło być poddanych recyklingowi

Jeśli myślisz, że twoje zaangażowanie w selektywną zbiórkę odpadów ma znikome znaczenie, postaramy się, abyś zmienił zdanie :) Jakość i efektywność selektywnej zbiorki odpadów zaczyna się właśnie od Ciebie!

Każdego roku w ramach kampanii Włącz Eco Wyobraźnię prowadzimy aktywnie zbiórkę zużytych baterii i telefonów. W wybranych miastach Polski nasza Elektrośmieciarka odbiera bezpłatnie od mieszkańców zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zebrane i przekazane przez nas do recyklingu odpady to efekt zaangażowania niezliczonej ilości osób prywatnych, firm oraz instytucji. Uczestnicząc w naszych projektach edukacyjnych staniesz się częścią społeczności, której zależy na czystym środowisku naturalnym.

Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjno-informacyjny dla dzieci na temat zasad prawidłowego pozbywania się odpadów komunalnych oraz metod zapobiegania ich powstawaniu.
Ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny dla szkół na temat metod właściwego pozbywania się zużytych baterii i telefonów.
Cykliczny event edukacyjny organizowany na terenie wybranych miast Polski, w trakcie którego organizujemy happeningi, wystawy oraz konkursy o tematyce ekologicznej.
Projekt edukacyjno-informacyjny dla mieszkańców wybranych miast Polski, od których odbieramy bezpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Aktualności

Blog

Media

BIOSegregator

ROK 2024

WARSZTATY EKOLOGICZNE W GMINIE TRZEBNICA

Zobacz

ROK 2023

DNI RECYKLINGU I CZYSTEGO POWIETRZA - NOWY SĄCZ

Zobacz

DNI RECYKLINGU I CZYSTEGO POWIETRZA - NOWY TARG

Zobacz

ROK 2022

DNI RECYKLINGU I CZYSTEGO POWIETRZA - NOWY SĄCZ

Zobacz

Rok 2019

Dni recyklingu - Nowy Sącz

Zobacz

Dni recyklingu - Nowy Targ

Zobacz

Pan Sprzątalski

Zobacz

Rok 2018

Dni recyklingu - Nowy Targ

Zobacz

Ulotka

Pobierz
Elektroodpady zostawiaj w punktach zbierania

ORGANIZATORZY

NIP 679-27-05-439 REGON 356380136 Nr rejestrowy BDO: 000003875
NIP 679-27-05-439 REGON 356380136 Nr rejestrowy BDO: 000003875
NIP 945-20-59-930 REGON 120209610 Nr rejestrowy BDO: 000004936

Skontaktuj się z nami

Biosystem SA
ul. Odlewnicza 68
30-142 Kraków
tel. +48 792 432 603
tel. +48 12 296 66 25
e-mail: edukacja@biosystem.pl

www.ecowyobraznia.pl
www.biosystem.pl